Finans/prosjektleiar

NordicFender opplever god auke i aktivitet og ordremengd og vi er difor glade for å kunne søkje etter finans/prosjektleiar.

  • 100 % stilling  ved kontoret vårt på Husnes i Kvinnherad
  • Oppgåver, finans: Frå fakturering av kundar til kostnadskontroll, bokføring, oppfølging av utekontor (konsollidering) og månads/årsrapportering
  • Oppgåver, prosjekt: Prosjektdokumentasjon, koordingering av logistikk, kvalitetskontroll og leverandørhandtering


I tillegg til kontoret på Husnes har NordicFender avdelingskontor, med lager, i Dubai og Rotterdam. Herifrå leverer vi til kundar over heile verda. I denne stillinga får du med andre ord ein moglegheit til å sitte i vakre Kvinnherad og prate med resten av verda – kvar einaste dag.

Kvalifikasjonar:
Det er ein føresetnad at du har noko erfaring med rekneskap/finans. Vidare er det ein fordel om ein er trygg innafor IT og engelsk, samt at du lyt vere allsidig og ha ei positiv tilnærming til ulike arbeidsoppgåver. Du vil bli ein viktig del av miljøet vårt og får såleis moglegheita til å setje ditt preg på både arbeidsstad- og kvardag.

Ta kontakt for ein prat. Vi har småkaker og kaffi klar!

Åsmund Lilleaas | +47 48 16 08 01 | asmund.lilleaas@nordicfender.com

Søknadsfrist: 21.mai

Finance/Project Manager

NordicFender is experiencing an  increase in demand for our products and services, and are happy to announce that we need to add the following resource to our team: 

  • Position: Finance/Project Manager – Fulltime
  • Location: Husnes, Norway
  • Tasks – Finance: From invoicing clients to monthly/annual booking/reporting of costs, revenue and P&L. Preparation of reports to management and board.
  • Tasks – Project: Handling project documentation, coordinating delivery of goods and services with clients and suppliers, non-conformance reporting and supplier evaluation.

In addition to our office at Husnes we have branch offices in Dubai and Rotterdam, where we also have warehouses with frequent deliveries to customers worldwide.

In other words: you get the benefit of sitting in beautiful Kvinnherad whilst communicating in English all day long. Some travelling need to be expected also.

In terms of skills, we are looking for someone with background from accounting/finance. You would also need to consider yourself a proactive, positive and flexible person with regards to working tasks.

You will be an important part of our team and you will have all the possibilities to shape your working day.

We look forward to hearing from you!

Åsmund Lilleaas | +47 48 16 08 01 | asmund.lilleaas@nordicfender.com

Application deadline: 21 May